Byggeansøgning / Myndighedsprojekt

Få udarbejdet byggeansøgning og få byggetilladelse

Hvad er en byggeansøgning

  • For at kunne få lov at bygge skal der udarbejdes en byggeansøgning og et komplet myndighedsprojekt, hvor der typisk også indgår en konstruktionsingeniør, energiramme og kloakmester.

Projektfasens ydelser

  • Når skitseforslaget er på plads og godkendt af bygherre, er næste skridt i realiseringen at udarbejde myndighedstegninger, som er en del af grundlaget for at ansøge kommunen om byggetilladelse.
  • I denne fase indgår normalt eksterne ingeniører til dokumentering af projektets bærende konstruktioner, energiramme og evt brandforhold. Arkitektens ydelse indeholder ikke ovenstående dokumentation, men koordinerer gerne samarbejdet med faste ingeniører eller samarbejdspartner. 
  • Derudover skal der hvis der etableres ny eller ændres i eksisterende kloaksystem, tilkobles en ekstern kloakmester.

Udarbejdet kunde materiale

  • Tegningssæt i pdf format, bestående af situationsplan, etageplan/-er, facader og tværsnit, evt længde/-delsnit. Indeholdende relevante mål i forhold til myndighedskrav, samt overordnet beskrivelse af konstruktionsopbygningerne med beregning af u-værdier (isoleringsevne).

Prise

  • Pris for en byggeansøgning variere om det er et simpelt et rums projekt til et stort og komplekst projekt.
  • Tag kontakt for et snak om hvad dit projekt koster at tegne og bygge. 

Tillægsydelser

YDELSE:
Yderligere tilpasning/-er af myndighedsprojekt.
Der kan være behov for at tilpasse et myndighedsprojekt. Hvor mange gange det er nødvendigt er forskelligt.
Derfor er dette en tillægsydelse, og den inkludere kun en tilpasning pr ydelse.
Ingen fysisk møder inkluderet

UDARBEJDET MATERIALE:
Et opdateret tegnsætning i pdf format, samt interaktiv 3D model til gennemgang af bygherre

PRIS:
fra 2.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Ekstra fysisk møde hos bygherre. 

UDARBEJDET MATERIALE:
Noter til videre forløb.

Opdateret projekt materiale.

PRIS:
fra 3.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Ved projekter hvor der etableres nyt køkken eller wc/badeværelse vil der blive behov for at udarbejde et kloakprojekt, som der skal indsendes sammen med arkitektens myndighedstegninger og -beskrivelser.

UDARBEJDET MATERIALE:
Kloakplan.
Dimensionering af kloakrør.

PRIS:
Efter aftale.

YDELSE:
Ved nybyggeri af helårshus skal der udarbejdes en energiramme iht bygningsreglementets anvisninger og ved hjælp af tilhørende beregningsprogram Be18.
Ved sommerhuse behøver der ikke udarbejdes en energiramme hvis det overholder en række krav. I de fleste tilfælde kan kravene overholdes. Hvis kravene ikke kan overholdes kan en forsimplet beregning foretages, en varmetabsramme beregning, som arkitekt Daniel Nielsen kan udføre.
Ved ombygnings- og/eller tilbygningsprojekter minder om sommerhusprojekter, at det ikke nødvendigvis er nødvendigt med en energiramme.

UDARBEJDET MATERIALE:
Energiramme iht bygningsreglementet

PRIS:
Energirammeberegning: Efter aftale
Varmetabsramme beregning: fra 3.950 kr inkl.moms

UDARBEJDET MATERIALE:
Afhængigt af det endelige bygningsdesign kan der være behov for at få beregnet bærende bjælker og søjler.
Derudover er der typisk behov for at få beregnet og eftervist huset overordnet stabilitet.

Til dette har arkitekt Daniel Nielsen fast samarbejdspartner Peter Yndal, fra http://www.yndalgruppen.dk/

UDARBEJDET MATERIALE:

  • Statisk dokumentationsrapport.
  • Ingeniørtegninger/-skitser.

PRIS:
Efter aftale / variere meget fra 8.000 – 100.000 kr inkl.moms

YDELSE:
Ved særlige eller større byggerier er det nødvendigt at der udarbejdes et særligt brandprojekt.

UDARBEJDET MATERIALE:
Brandteknisk dokumentation.

PRIS:
Efter aftale.

YDELSE:
Opgaver udføres også på timebasis

Pris:
1095 kr inkl.moms

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere