Projektopstart / Rådgivningsmøde

Book et opstarts-/ rådgivningsmøde

PROJEKTFASENS YDELSER:

  • Projektopstarts-/rådgivningsmøde hos bygherre eller sammen på grunden, hvor projektets muligheder, kundens behov og eventuelt hvad der er muligt inden for en given budgetramme. 
  • Inden mødet vil arkitekten undersøge eventuel lokalplan, servitutter og øvrige relevante myndighedsbestemmelser mv. i forhold til om projektet kan realiseres inden for bygherrens ønsker. 
  • Derudover vil der også være mulighed for gennemgå mulige designløsninger, materialevalg mv.
  • Typisk mødevarighed 2 til 3 timer.

UDARBEJDET KUNDEMATERIALE:

  • Eventuelle grove håndskitser til indretning, designs eller lignende.
  • Opsummering af bygherrens projekt ønsker, rumbehov, mv., samt relevante myndighedskrav.
  • Derudover danner opstartsmødet grundlag for formulering af et konkret tilbud.

FASTPRIS:

  • 4.950,- inkl. moms, forberedelse og kørsel
Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere