Skitseforslag

Få udarbejdet et skitseforslag

HVAD ER ET SKITSEFORSLAG?

Et skitseforslag er hvor dit projekt tager form og designet udvikles, ikke kun i 2D men også i 3D hvor det næsten er som er være i bygningen.

PROJEKTFASENS PROSESFORLØB

 1. I forlængelse af det indledende opstartsmøde udarbejdes der er konkret tilbud på relevante arkitektydelser, hvor skitseforslaget er fasens hvor projektet tager form.
 2. Udarbejdelse af minimum to eller flere skitseforslag.
 3. Skitseforslag gennemgås hos bygherre, hvor der også vil være mulighed for at tilpasse tegningerne og gå rundt i bygningen i en interaktiv 3D model.
 4. Efter mødet finpudses skitseforslag og sendes digitalt til bygherre.

Projektfasens ydelser

 • To eller flere skitseforslag til bygningsudformning, planindretning, facadedesign, bygningens placering og orientering på grunden i forhold til sol, skygge, lys, natur og naboer. Med udgangspunkt i forudgående opstartsmøde.
 • Derudover tages der også højde for bygningsreglementskrav og lokalplan regler. 
 • Sideløbende opstartes dialog med kommunen omkring forestående projekt.
 • Evt. forslag til materiale- og produktvalg.
 • Evt. skyggestudier og dagslyssimulering.
 • Evt. forslag til konstruktionskoncept.
 • Tilpasninger af skitseforslag er en tillægsydelse. Typisk er der behov for at tilpasse et forslag X antal gange. Hvor mange gange det er nødvendigt er forskelligt. Derfor er dette en tillægsydelse.

Udarbejdet kunde materiale

 • Et simpelt tegnings- og præsentationsmateriale i pdf format indeholdende simple tegninger af plan, snit og facader, et udvendig perspektiv og et indvendigt perspektiv af bygningen.
 • Adgang til interaktiv digital 3D model (klik og prøv eksempel model).
 • Evt et økonomisk overslag for byggeriet. Bemærk at overslag kan variere +/- 20% på dette tidlige tidspunkt i processen.

Pris

 • Pris for et skitseforslag variere om det er et simpelt et rums projekt til et stort og komplekst projekt.
 • Tag kontakt for et snak om hvad dit projekt koster at tegne og bygge. 

Tillægsydelser

YDELSE:
Yderligere tilpasning/-er af skitseforslag. Eller supplerende design alternativer af udvalgte designområder, fx facadeudtryk.
Typisk kan der være behov for at tilpasse et skitseforslag. Hvor mange gange det er nødvendigt er forskelligt. Derfor er dette en tillægsydelse, og den inkludere kun en tilpasning pr ydelse.
Ved større ændringer eller ønske om nyt forslag forbeholdes retten til at justere tilbudspriserne.
Ingen fysiske møder inkluderet.

UDARBEJDET MATERIALE:
Et opdateret præsentationsmateriale i pdf format, samt interaktiv 3D model til gennemgang af bygherre.

PRISEKSEMPEL:
fra 2.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Optegning af eksisterende bygning/er ud fra målsatte tegninger. Bemærk, kun ekstra ydelse ved ombygnings-, tilbygnings- og renoveringsopgaver.

UDARBEJDET MATERIALE:
Simple tegninger af eksisterende forhold af situationsplan, etageplaner, tværsnit og facader.

PRIS:
fra 3.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Opmåling af eksisterende bygning som grundlag for op tegning af eksisterende forhold. OBS, i de fleste tilfælde findes der tilgængeligt digitalt tegningsmateriale!

UDARBEJDET MATERIALE:
Danner grundlag for at kunne optagne eksisterende forhold.

PRISEKSEMPEL:
fra 4.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Optegning af bygherrens egen skitse i 3D og 2D tegning.
Ydelsen tilbydes for bygherre som kun ønsker at få optegnet egen skitse også.

UDARBEJDET MATERIALE:
Simple tegninger af bygherrens egne skitser; situationsplan, etageplaner, snit og facader.

PRIS:
fra 4.950 kr inkl.moms

UDARBEJDET MATERIALE:
3D print af skitseforslag, enten hele bygningen eller udsnit af modellen.
digital klargørelse af model til 3D print. Printe modellen, inkl. materialeforbrug til printning.

UDARBEJDET MATERIALE:
En fysisk 3D model.

PRIS:
fra 3.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Ekstra fysisk møde hos bygherre

UDARBEJDET MATERIALE:
Noter til videre forløb.

PRIS:
fra 3.950 kr inkl.moms

YDELSE:
Opgaver udføres også på timebasis

Pris:
1095 kr inkl.moms

Vi bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Læs mere